Mesafeli Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme 13.06 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Satış Sözleşmelerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince internet üzerinden yapılan alımlarda sözleşme imzalama yükümlülüğünü karşılamak üzere düzenlenmiştir. .2003. Buna göre,

MADDE 1 – KONU
İşbu sözleşmenin konusu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanuna İlişkin Mesafeli Satış Sözleşmelerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların, ürünün satışı ve teslimi ile ilgili hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. SATICI tarafından ALICI’ya satılmıştır. Söz konusu ürünün özellikleri ve satış fiyatı aşağıda belirtilmiştir.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ
Ünvanı: Eksen Turizm Yatırımları ve Ticaret Ltd.

Adres: Siteler Mahallesi, Sokak 191, 12 Marmaris/Muğla
Telefon Numarası: +902524110367 Faks: +902524110367
E-posta: info@onlineexcursions.com
Web sitesi: www.onlineexcursions.com

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ
Müşteri, www.onlineexcursions.com adlı gezi sitesine üyedir. Abonelikte verilen adres ve iletişim bilgileri esas alınacaktır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN HAKKINDA BİLGİLER
Mal/Ürün/Hizmet’in türü, miktarı, marka/modeli, rengi, satış fiyatı ve ödeme şekli ile sipariş kesinleştiğinde geçerli olacak bilgileri içerir.

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER
4.1 – ALICI, işbu Sözleşme konusu ürün/ürünlerin 3. maddede belirtilen temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimatı ile ilgili ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul ve beyan eder. ALICI’nın elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan ve taahhüt eder.

4.2 – İşbu sözleşme konusu ürün/ürünler, her bir ürün için ön bilgilerde belirtilen süre içerisinde, ALICI’ya veya verdiği adresteki kişi/tüzel kişiye mesafe bazında teslim edilmelidir. ALICI’nın bulunduğu yer, her ne sebeple olursa olsun yasal süre olan 30 günlük süreyi aşmayacaktır. Bu süre, ALICI’ya önceden bildirilmek kaydıyla ancak 10 gün uzatılabilir.

4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI dışında başka bir gerçek/tüzel kişiye teslim edilecek ise, söz konusu kişi/tüzel kişinin teslimatı reddetmesinden Eksen Turistik Yatırımlar ve Ticaret Ltd. .

4.4 – Eksen Turistik Yatırımlar ve Tic. Ltd. Şti. Siparişte belirtilen nitelikleri taşıyan ilgili ürünün, varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile eksiksiz ve eksiksiz olarak teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 – Ürünün teslimi ile birlikte ALICI’nın Kredi Kartı’nın ALICI’nın rızası ve kusuru olmaksızın yetkisiz kişilerce hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle ihraççı banka veya finans kuruluşu tarafından ürün bedelinin Eksen Turizm Yatırımları ve Ticaret Ltd. ALICI, teslim ettiği ürünü 3 gün içinde Eksen Turizm Yatırımları ve Ticaret Ltd.Şti’nin iletişim adres(ler)ine iade etmekle yükümlüdür. Bu durumda teslimat bedeli ALICI’ya aittir.

4.6- Eksen Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi, söz konusu ürünün mücbir sebepler, olumsuz hava koşulları veya ulaşım aksaklığı vb. nedenlerle belirtilen süre içinde teslim edilememesi durumunda ALICI’ya bildirimde bulunacaktır. Bu durumda ALICI bir seçim yapma hakkına sahip olacaktır. siparişin iptali, sözleşme konusu ürünün eşdeğeri ile değiştirilmesi ve/veya teslimat süresinin koşul ortadan kalkana kadar ertelenmesi seçeneklerinden biridir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ödenen tutar 10 gün içinde nakden ALICI’ya iade edilir.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün ALICI’ya veya verdiği adresteki kişi/tüzel kişiye teslimini takip eden (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. ALICI, cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Eksen Turizm Yatırımları ve Ticaret Limited Şirketi’ne faks, e-posta veya telefon yoluyla bildirimde bulunacaktır. Ayrıca ürün, ilgili madde hükümlerine göre kullanılmayacaktır. ALICI’nın bu hakkını kullanması halinde, üçüncü kişilere veya ALICI’ya teslim edilen ürünün kargoya verildiğine dair taşıyıcı firma teslimat bildirimi ile ürün faturasının aslının Eksen Turizm Yatırımları ve Ticaret Ltd. adresler. Söz konusu belgelerin kendisine ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslının gönderilmemesi durumunda ALICI’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilmez. Cayma konusu ürüne ilişkin iade masrafları ALICI’ya aittir.

Tüketici, kredi kartının veya ödeme kartının yetkisiz kişiler tarafından, hukuka aykırı ve rızası dışında kullanıldığı gerekçesiyle ödemenin iptalini talep edebilir. Bu durumda kartı çıkaran kuruluş, itirazın bildirimini takip eden 10 gün içinde ödemeyi tüketiciye iade eder.

İşbu sözleşmenin ifasına ilişkin olarak Eksen Turizm Yatırımları ve Ticaret Ltd.

ALICI, siparişini verdiği andan itibaren işbu sözleşmenin tüm şart ve koşullarını kabul etmiş sayılır.